Elfogadom A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.
Főoldal   Kiadványok   Diszkográfia   Webáruház   Rendezvények   Díjak, támogatások   Galéria
Main page   Publications   Discography   Webshop   Events   Awards, sponsorships   Gallery

Adatvédelem

A MEMORY® International Kft./ Lemezbörze,…plusz számára kiemelt jelentőségű, hogy a honlap látogatóinak személyes adatai megfelelő védelemben részesüljenek. Ezen az oldalon teljes körűen tájékozódhat arról, hogy társaságunk az egyes tevékenységeivel összefüggésben milyen jogcímen kezel személyes adatokat, valamint arról, hogy az adatkezelés során a honlap látogatóit milyen jogok illetik meg.
Társaságunk tevékenysége során a hatályos adatkezelésre vonatkozó EU Rendelet és tagállami jogszabályok szerint jár el (Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete GDPR -a továbbiakban Rendelet- és a 2011. évi CXII. tv.). Az esetleges jogszabályi változásoknak és a társaság adatkezelési gyakorlatának változása esetén a tájékoztatót aktualizáljuk, melyet a módosítástól számított 15 napon belül a honlapon közzéteszünk.

1. ADATKEZELŐ ADATAI
Cégnév: MEMORY® International Kft./ Lemezbörze,…plusz
Székhely: 1037 Budapest, Laborc u. 44.
Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 129.
Adószám: 10467914-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-072756
Honlap: www.lemezborze.hu
Telefonszám: +36 1 430 0990, Fax: +36 1 430 0991
E-mail cím: lemezborze@lemezborze.hu

2. ADATKEZELÉS
Társaságunk a jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően a honlapunkra látogatók, valamint vásárlásaikkal kapcsolatos adatait kezeli, utóbbiakat a vevői igény kielégítése céljából.
Adatkezelés jogalapja egyrészt az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező, és azt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni (értelemszerűen ez a törlésre előirányzott határidő), másrészt a rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés.
Személyi adatok kategóriái: név, cím, e-mail cím, telefonszám
Érintett hozzájárulásának módja: érintett önkéntes regisztrációja
Címzettek: akik hozzáférhetnek az adatokhoz: a társaság kiadványkezeléssel megbízott munkatársai, könyvelője
Hozzájárulás visszavonásának módja: lemezborze@lemezborze.hu címre küldött e-mailben kért törlés

3. STATISZTIKAI ELEMZÉS
A honlapra látogatók számát és viselkedését az üzemeltető hirdetéseinek eredményességéért, valamint statisztikai célokból webanalitikai (Google Analytics / Google Remarketing /Facebook Remarketing / Adwords konverziókövetés) szolgáltatások felhasználásával méri. A fent nevezett szolgáltatók személyes adatkezelése a saját nyilatkozataik alapján megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak

4. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Társaságunk minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és azok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférését, illetve jogosulatlan felhasználását. A Társaság az általa kezelt személyes adatok védelmét az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően biztosítja. Az Adatkezelő társaság a tudomány és technológia állását, az adatkezelés jellegét figyelembe vevő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot, esetleges meghibásodáskor annak helyreállítását garantálja.

5. AZ ADATKEZELÉS SORÁN A HONLAP LÁTOGATÓIT MEGILLETŐ JOGOK
Az adatkezelés időtartamán belül a honlap látogatóját a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:
- a hozzájárulás visszavonásának joga: a honlap látogatója bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat a rendszer törli. Törlési kérelmét lemezborze@lemezborze.hu címre küldheti meg. Kérelme elbírálása 15 napon belül megtörténik, melyről a megadott e-mail címen kap értesítést. A még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem realizálódik a kiszállítás. Ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatok nem törölhetőek a rendszerből.
- személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
- helyesbítéshez való jog
- adatkezelés korlátozása,
- törléshez való jog
- tiltakozáshoz való jog
- hordozhatósághoz való jog
 
6. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 15 napon belül válaszolja meg az Adatkezelő.
Amennyiben a honlap látogatója szerint az Adatkezelő megsértette az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor a vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve az Adatkezelővel szembeni jogainak érvényesítése céljából polgári pert indíthat.

Budapest, 2018. május 25.
MEMORY® International Kft./ Lemezbörze,…plusz